Lịch công tác tuần Trường THPT Lý Tụ Trọng
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/2/2023 đến ngày:12/2/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/4

Lớp trực ban: 12/4

Hai 6/2Chào cờ, dạy học theo TKBHọp chi bộ giới thiệu nhân sự bầu bổ sung cấp ủy, BT, PBT; kiểm tra chuyên đề hồ sơ TCM, GV
Ba 7/2Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Tư 8/2Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Năm 9/2Dạy học theo TKBDạy học theo TKB; bắt đầu dạy ôn tập tổ hợp KHXH
Sáu 10/2Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
UBKT huyện ủy về làm việc với CB
Bảy 11/2Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
CN 12/2Dạy nghề PTDạy nghề PT