Lịch công tác tuần Trường THPT Lý Tụ Trọng
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/2/2023 đến ngày:5/3/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/1

Lớp trực ban: 11/1

Hai 27/2Chào cờ, dạy học theo TKBHội nghị Chi bộ bầu BT, PBT;Làm việc với BCH Công đoàn, Thanh tra nhân dân; Thi thử TN (môn Văn)
Ba 28/2Dạy học theo TKBBàn giao công tác Văn thư (Tổ Văn phòng)
Tư 1/3Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Năm 2/3Tham dự ĐH điểm Công đoàn (thầy Việt)Dạy học theo TKB
Sáu 3/3Tham dự Hội nghị tại UBND huyện (thầy Dân)Dạy học theo TKB
Bảy 4/3Giao ban chủ nhiệm K11, 12Giao ban chủ nhiệm K10
CN 5/3Dạy nghề PTDạy nghề PT