Lịch công tác tuần Trường THPT Lý Tụ Trọng
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/12/2022 đến ngày:1/1/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/5

Lớp trực ban: 10/5

Hai 26/12Kiểm tra HK1
Họp trực tuyến tại huyện (thầy Việt PHT)
Kiểm tra HK1
Ba 27/12Kiểm tra HK1Kiểm tra HK1
Tư 28/12Kiểm tra HK1Chấm bài
Năm 29/12Kiểm tra HK1Kiểm tra HK1
Sáu 30/12Chấm bài
Bảy 31/12Kiểm tra HK1Kiểm tra HK1
CN 1/1Nghỉ Tết DLNghỉ Tết DL