Loading
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

day-hoc-qrt

thkn

vnedu

logotavico

Thống kê

Các thành viên : 11
Nội dung : 112
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 93418
Hiện có 24 khách Trực tuyến

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Lê Cao Lan
Điện thoại: 0905.420.975
E-mail: thptlytutrong.tbqn@gmail.com

Giới thiệu về trường

thptlytutrong

45 năm trước, giữa lúc cách mạng Việt Nam đang phát triển lên một bước mới, do yêu cầu giáo dục đào tạo thế hệ kế tục  ...Đọc thêm

Giới thiệu về huyện Thăng Bình

HaLam

Thăng Bình "cửa ngõ phía Bắc của Thủ phủ Quảng Nam", là miền đất "đầu cầu" của các tỉnh nam trung Trung Việt, ...Đọc thêm

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Quang Kiệm Tổ trưởng chuyên môn 0384798309 kiemtranpru@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hoài Trang Giáo viên 0396035768 hoaitranglytutrong@gmail.com
 3 Phan Sĩ Á Giáo viên  0987443195 siaphan091@gmail.com
 4 Nguyễn Hữu Nhạt Tổ phó chuyên môn 0944543374   huunhatltt@gmail.com
 5 Trần Thiện Dũng Giáo viên  0947784618 thiendungltt@gmail.com
 6  Nguyễn Văn Quốc  Giáo viên 0935050457  quocnguyenlhp@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lê Cao Lan Hiệu trưởng 0905420975 caolanltt@gmail.com
2 Mai Vũ Xuân Dân Phó Hiệu trưởng 0984562529 maidanltt@gmail.com
3 Võ Tấn Việt Phó Hiệu trưởng 0822377069 voviet9999@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lê Thị Như Ngọc Nhân viên 0387082091 nhungocltt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Yến Nga Nhân viên 0966947247 yenngaqn911@gmail.com
3 Nguyễn Thanh Hải Nhân viên 0914911540 ngthanhhailtt@gmail.com
4 Bùi Thọ Nhân viên 0379627799 buitholtt@gmail.com
5 Dương Quốc Huy Tổ phó 0989305304 quochuyltttb@gmail.com
6 Võ Thị Kim Lệ Nhân viên 0978166991 kimlethptlytutrong@gmail.com
7 Đặng Phi Hổ Tổ trưởng 0987443233 dangphiholtt@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ E-MAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Thị Thu Giáo viên nguyenthithulytutrong280483@gmail.com 0852831422
2 Lê Thị Tường Vi Giáo viên vile1986vile1986@gmail.com 0923154167
3 Nguyễn Thị Khánh Nhàng Giáo viên khanhnhang@gmail.com 0773565175
4 Võ Thị Diểm Giáo viên diemv21@gmail.com 0915069857
5 Võ Thị Lệ Tổ trưởng chuyên môn vtlqnam@gmail.com 0984534755
6 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Giáo viên nguyenthingocdiepqn@gmail.com 0914720450
7 Lâm Thị Ly Giáo viên lytinnoitru@gmail.com 0906467218
8 Phạm Thị Quốc Việt Giáo viên vietsp1188@gmail.com 0383600063
9 Nguyễn Văn Lý Tổ phó chuyên môn nguyenvanlytin@gmail.com 0987371140
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Hiển Tổ trưởng 0972051697 thihienlytutrong@gmail.com
2 Phạm Thị Hợp Giáo viên 0387980609 phamhoplytt@gmail.com
3 Châu Thị Thanh Thuỷ Giáo viên 0914111077 thuyc79@gmail.com
4 Dương Thị Ngọc Ánh Giáo viên 0973306476 thuyc79@gmail.com
5 Nguyễn Thị Bích Chi Giáoviên 0988247479 bichchinguyenthi283@gmail.com
6 Huỳnh Thị Vi Ta Tổ phó chuyên môn 0914640534 vita13681010@gmail.com
7 Lê Thị Hợi Giáo viên 0364598182 lethihoiltt@gmail.com
8 Nguyễn Vũ An Giáo viên 0963783177 nguyenvuan2026@gmail.com

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Đình Bảo Giáo viên 0976012034 baovodinh1981@gmail.com
2 Phan Huỳnh Hiệp Giáo viên 0935635198 huynhhiep181@gmail.com
3 Nguyễn Đức Lợi Tổ trưởng chuyên môn 0973386715 loinguyenduc1978@gmail.com
4 Lê Văn Long Giáo viên 0977281725 longnydan1978@gmail.com
5 Đỗ Thị Thúy Nga Tổ phó chuyên môn 0906420693 ngadoltt@gmail.com
6 Võ Thị Phước Giáo viên 0978874088 thiphuocsp@gmail.com
7 Mai Thị Phụng Giáo viên 0904975964 maiphung2011@gmail.com
8 Nguyễn Đức Hiền Giáo viên 0905942084 ngdhien76@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lê Thị Thanh Na Tổ phó chuyên môn 0382132361 thanhnaltt@gmail.com
2 Võ Thị Thu Hiền Giáo viên 0984434211 thuhienvo100596@gmail.com
3 Nguyễn Văn Lân Giáo viên 0988691990 nalqnam@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thuận Giáo viên 0916944559 datthuanld@gmail.com
5 Trương Duy Hiệp Giáo viên 0905637189 duyhiep79@gmail.com
6 Châu Văn Hải Tổ trưởng chuyên môn 0905847421 chauvanhaithpt@gmail.com
7 Võ Thị Thuý Nga Giáo viên 0968126342  ngathuyps@gmail.com