Lịch công tác tuần Trường THPT Lý Tụ Trọng
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:22/2/2021 đến ngày:28/2/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 22/2
Ba 23/2
Tư 24/2
Năm 25/2
Sáu 26/2
Bảy 27/2
CN 28/2