Lịch công tác tuần Trường THPT Lý Tụ Trọng
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:23/1/2023 đến ngày:29/1/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 23/1Nghỉ tết Quý MãoNghỉ tết Quý Mão
Ba 24/1Nghỉ tết Quý MãoNghỉ tết Quý Mão
Tư 25/1Nghỉ tết Quý MãoNghỉ tết Quý Mão
Năm 26/1Nghỉ tết Quý MãoNghỉ tết Quý Mão
Sáu 27/1Nghỉ tết Quý MãoNghỉ tết Quý Mão
Bảy 28/1Nghỉ tết Quý MãoNghỉ tết Quý Mão
CN 29/1Nghỉ tết Quý MãoNghỉ tết Quý Mão