TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/1/2023 đến ngày:5/2/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/3

Lớp trực ban: 12/3

Hai 30/1Chào cờ, ngoại kháo tìm hiểu về Ngày thành lập Đảng CS Việt Nam (03/02)Họp HĐsP tháng 02/2023
Ba 31/1Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Tư 1/2Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Năm 2/2Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Sáu 3/2Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Bảy 4/2Dạy học theo TKB; giao ban chủ nhiệmDạy học theo TKB; giao ban chủ nhiệm
CN 5/2Dạy nghề PTDạy nghề PT