Trang chủTin tứcBản tin trườngDANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 - NĂM HỌC 2021-2022_THPT LÝ TỰ TRỌNG

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 - NĂM HỌC 2021-2022_THPT LÝ TỰ TRỌNG

  • PDF.InEmail

HIỆN NAY DO TRƯỜNG ĐƯỢC TRƯNG DỤNG LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG DO ĐÓ

VIỆC TRIỂN KHAI NHẬP HỌC SẼ CÓ THÔNG BÁO TRONG THỜI GIAN ĐẾN.

-----------------------------

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo QĐ số 1509/QĐ-SGDĐT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam)
STT Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh Tên trường THCS Đối tượng tuyển thẳng Điểm ƯT Điểm xét tuyển Điểm TBM CN lớp 9 Tổng ĐTBCN Toán 9, Văn 9
1 LÊ VĂN HÒA Nam 02/11/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 3
2 VÕ ANH KHOA Nam 23/03/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.4 18.6
3 LÊ THỊ MỸ Nữ 20/09/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.3 18.8
4 TRẦN VĂN HUY Nam 26/03/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.3 18.8
5 HUỲNH THỊ HÓA Nữ 29/09/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.3 18.3
6 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC Nữ 13/05/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.1 18.1
7 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 01/05/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.0 18.6
8 ĐOÀN THỊ KIỀU MY Nữ 26/07/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.0 18.5
9 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC KHANG Nam 05/09/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.0 17.5
10 MAI THỊ LAN Nữ 20/07/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 9.0 17.1
11 TRƯƠNG THỊ THANH THƯ Nữ 27/04/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.9 18.2
12 DƯƠNG YẾN NGỌC Nữ 01/07/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.9 17.6
13 NGUYỄN THỊ TRÂM Nữ 27/09/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.9 17.6
14 TRẦN THU QUYÊN Nữ 01/10/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.8 17.8
15 NGUYỄN MINH THY Nữ 04/09/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.8 17.4
16 TRẦN THỊ TÂM Nữ 22/11/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.8 16.8
17 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 18/01/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.7 18.0
18 NGUYỄN THỊ MẪN Nữ 03/11/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.7 17.6
19 NGUYỄN VĂN TÚ Nam 07/02/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.6 17.5
20 TRẦN LÊ THANH THỦY Nữ 23/10/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.6 16.9
21 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 13/02/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.6 15.9
22 BÙI VĂN NHÂN Nam 06/04/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.5 17.1
23 HUỲNH THỊ KIM HOÀNG Nữ 04/08/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.5 16.5
24 HÀ MINH QUỐC Nam 07/02/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.5 16.4
25 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 22/04/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.4 16.7
26 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 19/04/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.4 16.4
27 ĐẶNG YẾN THY Nữ 06/11/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.4 16.1
28 LÊ TRẦN VIẾT THỊNH Nam 16/11/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.4 16.0
29 LÊ THỊ LỆ Nữ 15/03/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.3 17.3
30 HỒ VĂN QUANG HUY Nam 12/11/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.3 17.1
31 PHẠM THỊ THANH THẢO Nữ 22/05/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.3 16.4
32 PHAN THỊ ANH TRÂM Nữ 07/02/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.3 16.2
33 PHẠM LÊ HÀ PHƯƠNG Nữ 10/02/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.3 15.6
34 NGUYỄN ĐỨC THUẬN Nam 01/05/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.3 15.4
35 ĐOÀN XUÂN HUY Nam 03/06/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.2 16.4
36 TRẦN LÊ NGUYÊN THIỆN Nam 27/02/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.2 14.9
37 NGUYỄN VĂN NHÂN Nam 25/04/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.1 16.2
38 NGUYỄN HỮU HÒA Nam 03/03/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 40.0 8.0 16.5
39 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH Nữ 03/02/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 8.2 15.3
40 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 04/04/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 8.1 16.9
41 HỒ THỊ DIỆU LINH Nữ 30/03/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 8.0 16.7
42 ĐẶNG VĂN VŨ Nam 29/04/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 8.0 15.8
43 NGÔ LÝ NHIÊN Nữ 12/07/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 7.9 16.7
44 TRẦN THU TRANG Nữ 19/07/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 7.8 14.9
45 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 20/04/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 7.7 13.4
46 LƯƠNG TRỌNG TẤN Nam 30/01/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 7.4 12.2
47 NGUYỄN TRƯƠNG THU UYÊN Nữ 16/09/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 39.0 6.9 13.0
48 NGUYỄN PHÚC HOÀNG Nam 06/03/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 8.2 15.8
49 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 01/07/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 8.0 15.9
50 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 21/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 8.0 15.1
51 HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN CHƯƠNG Nam 07/06/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 8.0 15.0
52 BÙI NGỌC THANH HÂN Nữ 07/01/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 8.0 14.9
53 TRẦN LƯƠNG PHƯƠNG NHƯ Nữ 28/11/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.9 15.8
54 TRẦN THỊ MỸ LIÊN Nữ 09/07/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.9 14.2
55 LÊ THỊ MỸ HÂN Nữ 18/07/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.8 14.9
56 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 05/10/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.8 14.8
57 ĐỖ THỊ THÚY NGÂN Nữ 10/05/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.7 15.0
58 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Nữ 20/06/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.6 15.0
59 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 07/09/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.5 14.4
60 HUỲNH THỊ YẾN NHI Nữ 21/05/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.2 14.4
61 NGUYỄN THỊ MINH THỤC Nữ 01/11/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 38.0 7.2 13.5
62 TRẦN THANH HIỆP Nam 18/11/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 8.4 15.0
63 NGUYỄN THÀNH DUY Nam 01/04/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 8.0 15.6
64 TRẦM KHÁNH KHANG Nam 16/04/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 7.7 15.6
65 NGUYỄN VINH DUY Nam 07/03/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 7.7 15.6
66 PHAN BÌNH THẢO NY Nữ 17/10/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 7.7 13.4
67 NGUYỄN THÁI AN Nam 26/04/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 7.6 15.6
68 TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 21/08/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 7.5 14.5
69 LÊ MINH SANG Nam 20/01/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 7.3 13.7
70 LẠI TẤN LỘC Nam 20/08/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 7.1 12.0
71 NGUYỄN TẤN SỰ Nam 15/07/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 37.0 6.9 12.9
72 TRÀ THỊ VÂN Nữ 17/09/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 8.1 16.5
73 NGUYỄN THỊ SANG Nữ 19/10/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.9 16.1
74 NGUYỄN TẤN DŨNG Nam 27/06/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.9 15.2
75 TRÀ THỊ UYÊN DUNG Nữ 08/10/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.8 14.9
76 NGUYỄN THỊ TÂM NHƯ Nữ 13/06/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.7 16.4
77 LẠI GIA PHƯỚC Nam 18/08/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.7 15.7
78 NGUYỄN THỊ MỸ LAN Nữ 17/08/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.7 15.0
79 LÊ THỊ THU TRINH Nữ 01/02/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.7 14.8
80 NGUYỄN TẤN TÀI Nam 01/01/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.7 14.3
81 NG. THỊ MINH PHƯƠNG Nữ 28/05/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.6 14.7
82 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH Nữ 07/08/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.6 14.6
83 PHẠM THỊ TƯỜNG VY Nữ 02/12/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.5 15.8
84 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 11/09/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.5 15.6
85 NGUYỄN TRƯỜNG THIỆN Nam 22/11/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.5 15.0
86 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 01/08/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.5 14.6
87 NGUYỄN BÙI QUANG HÙNG Nam 11/11/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 15.1
88 PHẠM VĂN TRƯỜNG PHÚC Nam 29/11/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 14.7
89 ĐẶNG THỊ YẾN VY Nữ 18/07/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 14.6
90 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 15/05/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 14.5
91 DƯƠNG VĂN LUẬT Nam 07/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 14.0
92 MAI VĂN HÀO Nam 29/08/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 13.9
93 TRẦN DUY TRƯỜNG Nam 21/06/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 13.9
94 LÊ QUỲNH Nam 02/09/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 13.5
95 TRẦN NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ 26/04/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.4 12.5
96 NGUYỄN THỊ TRIỀU VY Nữ 13/10/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.3 15.3
97 LÊ VĂN ĐẠT Nam 17/11/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.3 14.3
98 LÊ THÙY DƯƠNG Nữ 02/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.3 13.8
99 TRƯƠNG TRỊNH QUỐC ANH Nam 21/10/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.3 13.8
100 VÕ KHẮC TUYÊN Nam 15/07/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.3 13.6
101 NGUYỄN THỊ TRÚC LY Nữ 24/06/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.2 15.7
102 TRẦN THỊ THÙY TRANG Nữ 03/10/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.2 13.8
103 NGUYỄN THỊ HÒA Nữ 10/08/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.2 13.7
104 BÙI ĐÌNH THÁI Nam 20/09/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.2 13.6
105 TRẦN ANH ĐẠI PHÚ Nam 03/10/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.2 13.5
106 NGUYỄN THỊ THU Nữ 30/12/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.2 13.2
107 HUỲNH VĂN KHOA Nam 05/01/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.2 13.1
108 NGUYỄN TẤN NGUYÊN Nam 10/01/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.1 14.2
109 LÊ THỊ YẾN LÀNH Nữ 27/04/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.1 14.1
110 MAI VĂN HƯNG Nam 20/07/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.1 12.8
111 TRẦN THỊ KIM THÀNH Nữ 12/10/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.0 13.5
112 ĐỖ THỊ BÌNH Nữ 07/07/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.0 13.5
113 ĐẶNG NGỌC SƠN Nam 01/04/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.0 13.3
114 NGUYỄN THỊ THÙY TRINH Nữ 05/04/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.0 13.2
115 TRẦN LƯƠNG THANH TIỀN Nữ 20/04/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 7.0 12.5
116 NGUYỄN PHÚC THÀNH TRUNG Nam 26/09/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 6.8 12.8
117 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 25/07/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 6.7 11.5
118 LÊ QUANG NHẤT Nam 07/10/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 36.0 6.6 11.3
119 HUỲNH DIỆP Nam 24/05/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.9 14.2
120 TRẦN VĂN TƯỜNG Nam 04/02/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.6 14.9
121 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 10/10/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.5 14.4
122 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU Nữ 05/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.4 13.9
123 NGUYỄN TẤN HẬU Nam 01/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.4 13.9
124 NGUYỄN LẠI MỸ HẠNH Nữ 08/06/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.3 14.4
125 NGUYỄN PHÚC KHANG Nam 11/03/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.3 14.0
126 ĐẶNG THỊ LAN UYÊN Nữ 02/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.2 14.6
127 UNG HOÀNG VŨ Nam 24/04/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.2 13.7
128 NGÔ XUÂN HIẾU Nam 09/11/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.2 13.3
129 TRƯƠNG VĂN NHẬT Nam 13/10/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.2 12.8
130 ĐOÀN THỊ MINH THƯ Nữ 21/08/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.1 14.8
131 PHẠM THỊ THU THUẬN Nữ 04/06/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.1 13.4
132 BÙI THỊ MỸ DIÊN Nữ 26/11/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.1 13.3
133 TRƯƠNG QUỐC PHONG Nam 26/06/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.1 13.2
134 NGUYỄN HOÀNG ĐỆ Nam 08/11/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.1 13.0
135 THÁI TẤN NHỰT Nam 22/06/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.1 12.8
136 NGUYỄN QUANG LÂM Nam 15/01/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.0 13.0
137 PHAN THANH VĂN Nam 21/02/2005 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.0 12.4
138 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG Nữ 23/11/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 7.0 12.3
139 CHÂU VĂN VIỆT Nam 09/03/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 6.9 13.5
140 DƯƠNG THỊ MỸ Nữ 03/04/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 6.9 12.9
141 NGUYỄN THỊ KIỀU VY Nữ 01/01/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 6.8 14.4
142 PHAN THỊ THẮM Nữ 26/05/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 6.8 13.1
143 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 12/03/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 6.8 12.0
144 DƯƠNG THỊ THANH HIỀN Nữ 03/09/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 6.7 13.0
145 LÊ VĂN DUY KHÁNH Nam 01/01/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 6.6 13.2
146 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ 24/03/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 34.0 6.5 13.6
147 ĐẶNG NHƯ QUỲNH Nữ 12/11/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 33.0 7.5 15.4
148 NGUYỄN VŨ MINH TÂM Nam 14/02/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 33.0 7.3 13.6
149 NGUYỄN THỊ TÌNH Nữ 02/01/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 33.0 6.9 14.0
150 TRẦN TẤN SƠN Nam 18/02/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 7.3 14.3
151 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Nữ 16/11/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 7.1 14.3
152 NGUYỄN TẤN NGUYÊN CHIẾN Nam 16/07/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 7.1 14.0
153 NGUYỄN ANH DŨNG Nam 25/08/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 7.0 13.4
154 NGUYỄN QUANG NHẬT Nam 02/08/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 7.0 13.3
155 LÊ THỊ THANH THẢO Nữ 29/10/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 7.0 13.2
156 LẠI HOÀNG LONG Nam 24/01/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 7.0 12.8
157 TRẦN THỊ NHƯ Ý Nữ 02/12/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 7.0 11.9
158 LÊ VĂN DUẪN Nam 09/09/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.9 12.7
159 TRẦN THIỆN DĨNH Nam 02/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.9 12.4
160 NGUYỄN MINH MIN Nam 20/06/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.7 12.7
161 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 01/08/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.7 11.4
162 VÕ THỊ THANH NGÂN Nữ 24/05/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.6 12.8
163 ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 13/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.6 12.8
164 ĐẶNG THỊ YẾN Nữ 12/11/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.5 13.7
165 ĐOÀN THỊ THỤC UYÊN Nữ 11/12/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.5 10.6
166 PHAN VĂN TRƯỜNG SƠN Nam 04/04/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 32.0 6.0 10.6
167 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 13/07/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 31.0 7.2 14.7
168 LÊ VĂN KHÁNH Nam 10/05/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 31.0 7.1 13.4
169 BÙI QUANG THỊNH Nam 07/07/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 31.0 7.0 13.8
170 NGUYỄN HỮU PHI Nam 02/01/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 31.0 6.9 12.4
171 ĐOÀN NGUYÊN PHÚC Nam 31/10/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 31.0 6.8 13.6
172 NGUYỄN PHÚC THỌ Nam 17/07/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 31.0 6.8 12.2
173 NGUYỄN THỊ TÌNH Nữ 02/10/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 31.0 6.7 12.9
174 NGUYỄN TRÚC LY Nữ 14/07/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.5 30.5 6.7 13.7
175 ĐOÀN VĂN HOÀNG Nam 20/10/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 7.1 13.7
176 VÕ VĂN LINH Nam 29/10/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 7.0 12.8
177 ĐOÀN THỊ NGỌC THÙY Nữ 08/02/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.9 13.7
178 VÕ THỊ THU KIỀU Nữ 04/03/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.9 13.6
179 LÊ THỊ TÀI Nữ 16/10/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.9 12.4
180 NGUYỄN QUANG HIẾU Nam 17/01/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.9 12.1
181 NGUYỄN VĂN HUY Nam 10/06/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.8 13.1
182 NGUYỄN VINH TRUNG Nam 18/08/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.7 12.6
183 TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 12/10/2006 Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.7 11.8
184 NGUYỄN VĂN VŨ Nam 01/11/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.6 12.9
185 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 04/07/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.6 12.2
186 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 25/07/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.6 10.6
187 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH Nữ 04/04/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.4 11.7
188 TRẦN ĐỨC AN Nam 09/01/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 6.3 11.6
189 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 02/01/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 30.0 5.5 9.0
190 BÙI QUANG LONG Nam 12/05/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 29.0 7.1 13.3
191 ĐỖ VĂN NGUYỄN Nam 13/07/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 29.0 6.8 13.8
192 TRƯƠNG TẤN NHẬT Nam 23/05/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 29.0 6.1 11.2
193 NGUYỄN THỊ ĐÔNG HÀ Nữ 19/11/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.8 10.8
194 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 21/08/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.7 12.3
195 HỒ VĂN PHÁP Nam 20/02/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.6 12.9
196 LÊ NGUYỄN CÔNG HIỀN Nam 10/07/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.4 12.4
197 TRẦN THỊ KIM HẬU Nữ 17/05/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.4 11.7
198 DƯƠNG VĂN ANH KIỆT Nam 21/07/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.4 11.2
199 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 11/08/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.4 10.9
200 NGUYỄN NHẬT TÍN Nam 18/08/2006 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.4 10.6
201 NGUYỄN THỊ NGHĨA Nữ 28/10/2006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.3 11.8
202 LÂM THỊ YẾN NA Nữ 17/11/2006 Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.3 11.6
203 DƯƠNG NGUYỄN PHÚC NHÂN Nam 02/11/2006 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) 0 0.0 28.0 6.3 11.2

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

day-hoc-qrt

thkn

vnedu

logotavico

Thống kê

Các thành viên : 11
Nội dung : 112
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 92164
Hiện có 17 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lê Cao Lan Hiệu trưởng 0905420975 caolanltt@gmail.com
2 Mai Vũ Xuân Dân Phó Hiệu trưởng 0984562529 maidanltt@gmail.com
3 Võ Tấn Việt Phó Hiệu trưởng 0822377069 voviet9999@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lê Thị Như Ngọc Nhân viên 0387082091 nhungocltt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Yến Nga Nhân viên 0966947247 yenngaqn911@gmail.com
3 Nguyễn Thanh Hải Nhân viên 0914911540 ngthanhhailtt@gmail.com
4 Bùi Thọ Nhân viên 0379627799 buitholtt@gmail.com
5 Dương Quốc Huy Tổ phó 0989305304 quochuyltttb@gmail.com
6 Võ Thị Kim Lệ Nhân viên 0978166991 kimlethptlytutrong@gmail.com
7 Đặng Phi Hổ Tổ trưởng 0987443233 dangphiholtt@gmail.com